Sprekers

 

Hanne Albers

Pasfoto Hanne Albers
Stafmedewerker Internationaal
VVSG
Hanne Albers  is stafmedewerker VVSG Internationaal. Ze ondersteunt sinds 2016 lokale besturen in de lokale vertaling van de SDG’s. Sinds 2020 coördineert ze een gemeentelijke werkgroep over SDG-monitoring en -rapportering. Hiertoe volgt ze ook internationale ontwikkeling over dit thema op. VVSG brengt in 2021 een inspiratienota uit over lokale SDG-monitoring en -rapportering.
 

Wout Baert

Pasfoto Wout Baert
programma manager
Fietsberaad Vlaanderen
Wout Baert heeft een Master in Politieke en Sociale Wetenschappen (1997, Universiteit Antwerpen) en een Master in Public Management (2005, Universiteit Antwerpen). Hij werkte als adviseur voor lokale en provinciale besturen en Vlaamse overheid, in de vakgebieden ruimtelijke ordening en wonen, duurzame mobiliteitsplanning en strategische stadsontwikkeling. Sinds 2014 leidt hij Fietsberaad Vlaanderen, een kenniscentrum rond fietsbeleid dat met onderzoek en praktijkgerichte kennis overheden ondersteunt.
 

Wim Boone

Pasfoto Wim Boone
stafmedewerker beleid
Huurpunt
Sinds 2019 aan de slag bij HUURpunt, na een carrière als huurbegeleider bij De Poort vzw, het sociaal verhuurkantoor actief in regio Kortrijk.
 

Katja Borré

Pasfoto Katja Borré
Procesbeheerder BBC-DR
Agentschap Binnenlands Bestuur
Katja Borré beheert de Digitale Rapporteringen in het kader van de Beleids- en de BeheersCyclus bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.  Al ruim 8 jaar volgt ze dit proces integraal op, van input (de technische bestanden die door de besturen worden aangeleverd) tot en met output (de rapporten en data die door het Agentschap aan de diverse belanghebbenden worden bezorgd).
 

Griet Briels

Pasfoto Griet Briels
VVSG
 

Xavier Buijs

Pasfoto Xavier Buijs
Hoofd dienst ruimte
VVSG
Ik volg het ruimtelijk beleid op heb kennis van aanpalende materies zoals wonen, mobiliteit en klimaat.
 
 

Inge Caers

Pasfoto Inge Caers
Projectmedewerker
Fietsberaad
Sinds de oprichting van Fietsberaad Vlaanderen in 2014 werk ik met veel enthousiasme mee aan een sterk fietsbeleid in Vlaanderen.
Mijn kennis en ervaring die ik in het verleden opbouwde als ontwerper / projectleider bij studiebureau's is erg waardevol en komt goed van pas als projectmedewerker bij Fietsberaad.
 
 

Sabine Van Cauwenberge

Pasfoto Sabine Van Cauwenberge
Stafmedewerker Integratie en Inburgering
VVSG
Sabine is sinds 2008 stafmedewerker integratie- en inburgeringsbeleid bij de VVSG. Ze ondersteunt lokale besturen bij een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen het samenleven in diversiteit. Namens de VVSG zetelt ze ook in de Raad van Bestuur van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. In 2001 startte ze bij de VVSG als stafmedewerker cultureel erfgoedbeleid, waarbij ze onder meer met de organisatie van de eerste erfgoeddagen het lokaal cultureel erfgoedbeleid mee op de kaart zette. Enkele jaren later volgde ze ook het lokaal jeugdbeleid op, waardoor ze expertise verwierf over de actor- als de regisseursrol van lokale besturen en het belang van participatie en co-creatie.
 
 

Marijke Ceunen

Pasfoto Marijke Ceunen
Schepen
Stad Halle
Halle zette als één van de SDG-pilootgemeenten van de VVSG de voorbije jaren in op draagvlakversterking en een duurzaam lokaal beleid. De stad putte inspiratie uit de SDG-indicatorenset van de VVSG en maakt de koppeling met de SDG’s in haar jaarverslagen en opvolgrapporten. Ze wenst ook de SDG’s een plek te geven in de nieuwe softwaretool voor doelstellingenopvolging.
 

Fabio Contipelli

Pasfoto Fabio Contipelli
VVSG
 

Tomas Coppens

Pasfoto Tomas Coppens
VVSG
 

Peter Cousaert

Pasfoto Peter Cousaert
VVSG
 

Lieselot Decalf

Pasfoto Lieselot Decalf
VVSG
 

Joris Deleenheer

Pasfoto Joris Deleenheer
VVSG
 

Zuhal Demir

Pasfoto Zuhal Demir
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
 

Bart Van Dooren

Pasfoto Bart Van Dooren
Afdelingshoofd
Agentschap Binnenlands Bestuur
Afdelingshoofd van de afdeling lokale financiën bij ABB. 
 

Peter Hardy

Pasfoto Peter Hardy
VVSG
 

Eric De Houwer

Pasfoto Eric De Houwer
Stafmedewerker
VVSG
Brede ervaring. Een compact overzicht. Arbeidsbemiddeling: begonnen op het terrein van personeelsselectie, en later, als consultant outplacement. Opvang en coaching van werknemers die net ontslagen waren. Zowel individuele afdankingen, collectieve ontslagen als bedrijfssluitingen. Sinds 2000 –  kwaliteitsverantwoordelijke voor de VDAB website Aandacht voor ‘toegankelijkheid': het taalgebruik, gebruikersvriendelijke interface, inhoud aangeboden informatie. Sinds 2003: verantwoordelijke voor  project “lokale werkwinkels’. Uitbouw van een gecombineerde dienstverlening (VDAB, PWA, OCMW, lokale derden) met de klemtoon op het klantgerichter & toegankelijker dienstverlening.
  Sinds 2011: introductie van de Service designmethodiek bij VDAB en partnerorganisaties. En dat vanuit de werkplek bij VVSG. 
  2017: bij VVSG. Service designprojecten, ook transnationaal, rond dienstverlening van lokale besturen en OCMW's. Bijna uitsluitend arbeidsmarktgerelateerd. 
 

Katleen Janssens

Pasfoto Katleen Janssens
Stafmedewerker personeel lokale besturen
VVSG
Als jurist binnen de onderzoeksgroep Management & Bestuur van de Universiteit Antwerpen geraakte ik gepassioneerd door personeelsbeleid in de publieke sector. Ondertussen pas ik die kennis al 16 jaar toe als stafmedewerker personeel lokale besturen. Deze functie combineert de theorie met de praktijk van kleine en grote besturen, wat mijn werk elke dag boeiend maakt.
 

Ann Jughmans

Pasfoto Ann Jughmans
VVSG
 

Henk Keygnaert

Pasfoto Henk Keygnaert
Stafmedewerker vrije tijd
VVSG
Als lid van het kleine VVSG team vrije tijd, samen met collega's Lieselot Decalf en Chris Peeters, gangmaker van een groot lerend netwerk van vrijetijdscoördinatoren waarin iedereen leert van iedereen, inclusief wijzelf.
 

Marijke De Lange

Pasfoto Marijke De Lange
Stafmedewerker personeel lokale besturen
VVSG
Ik draag graag mijn steentje bij voor sterke lokale besturen als werkgever. 
 
 

Jan Leroy

Pasfoto Jan Leroy
Directeur Bestuur
VVSG
Licentiaat economische wetenschappen Universiteit Gent
Ik werk sinds 1992 voor de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, eerst als stafmedewerker financiën, nadien als diensthoofd en sinds een tiental jaar als directeur Bestuur.
 

Jan Mellebeek

Pasfoto Jan Mellebeek
Stad Leuven
 

Karolien Mettens

Pasfoto Karolien Mettens
Beleidsmedewerker strategie en coördinatie
Stad Halle
Halle zette als één van de SDG-pilootgemeenten van de VVSG de voorbije jaren in op draagvlakversterking en een duurzaam lokaal beleid. De stad putte inspiratie uit de SDG-indicatorenset van de VVSG en maakt de koppeling met de SDG’s in haar jaarverslagen en opvolgrapporten. Ze wenst ook de SDG’s een plek te geven in de nieuwe softwaretool voor doelstellingenopvolging.
 
 

Stijn Oosterlynck

Pasfoto Stijn Oosterlynck
Hoogleraar sociologie
Universiteit Antwerpen
Stijn Oosterlynck is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Antwerpen. Hij is voorzitter van het Antwerpse Urban Studies Institute en wetenschappelijk directeur voor de UAntwerpen bij het Hannah Arendt Instituut voor Stedelijkheid, Diversiteit en Burgerschap. Hij doet onderzoek naar armoede en diversiteit in de stad en heeft een bijzondere interesse in het middenveld. Hij is co-auteur van het recent verschenen boek ‘Middenveld tussen aanval en verdediging’.
 
 

Chris Peeters

Pasfoto Chris Peeters
stafmedewerker jeugd & sport
VVSG
Ik ben sinds 2010 stafmedewerker jeugd en sport bij de VVSG.Ik bouwde de voorbije jaren een stevige relatie op met Bataljong. Vanuit de VVSG volg ik de labelwerking Kindvriendelijke Steden & Gemeenten sinds de start ervan op. In 2020 werd ik gevraagd om de jury die het label uitreikt voor te zitten. Voor mijn sportopdracht bouwde ik aan een vergelijkbare sterke samenwerking met ISB vzw. Met de collega's van het team Vrije Tijd zetten we sinds 2014 sterk in op een lerend netwetwerk voor vrijetijdscoördinatoren. Andere thema's die ik behartig zijn vrijwilligersbeleid en het statuut verenigingswerk.Ik ben nu bijna 9 jaar diensthoofd Welzijn & Vrije tijd.Mijn professionele roots liggen in het jeugdwelzijnswerk met kwetsbare, voornamelijk Marokkaanse, jongeren. 
 
 

Wim Rasschaert

Pasfoto Wim Rasschaert
Rasschaert Advocaten
 

Gunter Schryvers

Pasfoto Gunter Schryvers
Audit Vlaanderen
 

Stefan Thorez

Pasfoto Stefan Thorez
Gemeente Maasmechelen
 

Stefan Tack

Pasfoto Stefan Tack
Financieel directeur
Gemeente Overijse
Overijse hanteerde Agenda 2030 met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) als belangrijke bron van inspiratie bij de opmaak van haar omgevingsanalyse en meerjarenplan. Ze bouwt hierop verder in haar beleidsopvolging, met focus op het gebruik van SDG-indicatoren.
 

Elke de Taeye

Pasfoto Elke de Taeye
VVSG
 

Geert Vandenwijngaert

Pasfoto Geert Vandenwijngaert
Ethias
Vertellen, uitleg geven, presenteren daar draait het om. Als kleuter aan de klasgenootjes, als presentator van muzikale evenementen van de parochiezaal tot in Bozar en als jurist over wat er beweegt in de regelgeving voor de lokale besturen.
 

Pieter Vanderstappen

Pasfoto Pieter Vanderstappen
Stafmedewerker politieke werking en organisatie
VVSG
Na een korte periode gewerkt te hebben voor de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, ben ik voor de VVSG beginnen werken als stafmedewerker OCMW-wetgeving. Door de jaren heen ben ik minder en minder bezig geweest met de OCMW-hulpverlening, maar steeds meer met het organieke kader van het OCMW, en nu ook de gemeente.
 
 

Danny Vangoidtsenhoven

Pasfoto Danny Vangoidtsenhoven
Burgemeester
Gemeente Huldenberg
Geboren en getogen in Huldenberg, ben ik er nu al 8 jaar burgemeester. Een druk leven, maar met ons fijn en professioneel team, de enorme variatie en vol passie, is het een droomjob. Om geen boutades uit de weg te gaan, onderhoud ik de gezonde geest in het gezonde lichaam door "s winters te gaan lopen en sinds het goeie weer kruip ik terug de koersfiets op. Huldenberg is stukje Ardennen in Vlaams-Brabant, een fiets- en wandelparadijs. Met het WK wielrennen 2021 hebben we het nog beter: fietsen op het 100ste WK-parcours, in een officieel WK-fandorp. Kom gerust meegenieten!
 

David Vanholsbeeck

Pasfoto David Vanholsbeeck
Stafmedewerker statuut lokale mandataris
VVSG
Intussen 13 jaar aan de slag bij de VVSG en bezig met alle aspecten van het persoonlijke (financiële, sociale, fiscale, ...) statuut van lokale mandatarissen. Daarnaast ook met de algemeen-bestuurlijke aspecten van gemeentelijke verzelfstandiging en een stukje taal- en faciliteitenwetgeving (wegens voordien werkzaam in een faciliteitengemeente). Afkomstig uit het Pajottenland, maar intussen ook al ongeveer 13 jaar woonachtig in de hoofdstad van West-Vlaanderen. Vader van twee dochters, partner van Griet, fervent quizzer, quizmaster en filmliefhebber. Voor Ayco Duyster zet ik op zondagavond mijn radio nog eens aan.
 

Hendrik Van de Veere

Pasfoto Hendrik Van de Veere
Gemeente Kaprijke
 

Marian Verbeek

Pasfoto Marian Verbeek
stafmedewerker politieke werking en organisatie
VVSG
Toen ik begon te werken op de VVSG was er nog de nieuwe gemeentewet. Daarna kwam het gemeentedecreet en nu regelt het decreet lokaal bestuur de organisatie van onze lokale besturen. Heeft u vragen over de gemeenteraad, het college, de raadsleden, de burgemeester enz. dan bent u bij mij aan het juiste adres. Ik maakte, sinds ik op de VVSG werk, ook al vier gemeenteraadsverkiezingen mee.
 

Sabine Verhoestraete

Pasfoto Sabine Verhoestraete
Productmanager BBC-data
Agentschap Binnenlands Bestuur
Sabine Verhoestraete is productmanager BBC-data bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.De werking van een lokaal bestuur kent voor haar geen geheimen. Bovendien maakt haar passie in “business intelligence” van de beleids- en beheerscyclus (BBC) een speeltuin. De BBC-gegevens bevatten een schat aan informatie, die Sabine graag ter beschikking stelt van iedereen.
 

Joke Verschueren

Pasfoto Joke Verschueren
Algemeen directeur
Stad Hoogstraten
Sinds augustus 2016 ben ik van secretaris van stad Hoogstraten gestapt, waar ik na twee jaar ook het OCMW bij heb 'gekregen'. 
 
Voor mijn stap naar het lokaal bestuur, heb ik 17 jaar voor de provincie Antwerpen gewerkt. In eerste instantie voor de jeugddienst, daarna wat dichter bij het beleid als rechterhand van het departementshoofd ontwikkeling en educatie. 
 
Eigenlijk ben ik nog altijd vooral een jeugdwerker, met als belangrijkste troeven: verbinding creëren, mensen doen groeien, betrokkenheid en eigenaarschap verhogen en dat alles vanuit een geïntegreerde (lees: kindvriendelijke en duurzame) insteek.
 

Eric Vos

Pasfoto Eric Vos
directeur
Huurpunt
Samen met een gedreven team engageer ik me sinds midden 2019 als directeur bij HUURpunt, de koepelorganisatie van de Sociale VerhuurKantoren. We geven mee vorm aan de woon- en welzijnssector om meer mensen met een hoge woonnood én laag inkomen vlotter toe te leiden tot de private woonmarkt. 
Voordien stimuleerde ik als burgemeester van de stad Turnhout de uitbouw van een lokaal en stadsregionaal woonbeleid als hefboom voor een leefbare stad. Het integreren van het sociaal woonbeleid in het ruimtelijk en maatschappelijk weefsel is een bijzondere uitdaging.
Ik vind het boeiend om rekening houdend met lokale en Vlaamse beleidscontext de focus te blijven houden op mensen: huurders, eigenaars en kandidaat huurders.
 

Barbara De Bakker

Pasfoto Barbara De Bakker
Schepen voor mobiliteit, ruimtelijke ordening, natuur en milieu
Stad Vilvoorde
Barbara de Bakker werd geboren in Terneuzen (NL) in 1974 en groeide op in Brussel. 
Na een professionele carrière van 20 jaar koos zij in 2018 voor de lokale politiek.
Ze studeerde in 1997 af aan de Universiteit Antwerpen als Master in de Germaanse Talen.
Haar professionele parcours speelde zich vooral af in grote bedrijven en multinationals waar zij zich specialiseerde in projectmanagement en verandermanagement.
Ze woont sinds 2009 samen met haar man en twee kinderen (15 en 12) in Vilvoorde. 
 

Maud Vanhauwaert

Maud Vanhauwaert schrijft en maakt. In haar werk zoekt ze naar speelse theatrale vormen om poëzie publiekelijk te maken. Met haar performances trad ze op, op radio en tv, in binnen- en buitenland, van opera tot schapenstal. Ze werd aangesteld tot ereburger van de stad Veurne en 2018-2019 was ze stadsdichter van Antwerpen. In mei 2020 verscheen Het stad in mij (Das Mag), een monument van meer dan 300 pagina's.

Foto (c) Jill Bertels
 

Fatma Taspinar

Pasfoto Fatma Taspinar
Journalist-presentator
VRT
Ik ben Fatma en ik ben opgegroeid in Lier, de mooiste stad van Vlaanderen. Ik heb criminologie gestudeerd aan de Kuleuven, ben nog lang daar blijven wonen, maar uiteindelijk ben ik weggetrokken naar Mechelen, waar ik intussen al meer dan 5 jaar met veel plezier woon. 
 

Kris Snijkers

Pasfoto Kris Snijkers
Algemeen directeur
VVSG
Als algemeen directeur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) actief op het snijvlak van belangenbehartiging, kennisdeling en netwerkvorming voor en door onze lokale besturen. 
 

Walter Vansteenkiste

Pasfoto Walter Vansteenkiste
Burgemeester
Gemeente Wemmel
In 2007 stroomde ik vanuit het vrijetijdsleven door naar de lokale politiek. 6 jaar oppositiebank  was een leerrijke en broodnodige periode. 
In 2013 werd ik burgemeester en in 2019 kreeg ik opnieuw het vertrouwen van de grotendeels uit onafhankelijke leden bestaande GR . 
Dankzij goed voorbereidend werk tijdens vorige legislatuur werden de faciliteitengemeenten Vlaamse Rand beter betrokken bij de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in de regio Halle Vilvoorde.
En daarin neem ik met veel enthousiasme mijn taken op.
 
 
 

Katrien Patryka

Pasfoto Katrien Patryka
Burgemeester
Stad Tienen
Katrien Partyka is burgemeester van stad Tienen waar ze geboren en getogen is. 
 
Haar politieke loopbaan bracht haar van de Kamer naar het Vlaamse Parlement waar ze focust op binnenlands bestuur, gelijke kansen en inburgering.
 

Veerle Geerinckx

Pasfoto Veerle Geerinckx
Burgemeester
Gemeente Zemst
 

Marc Snoeck

Pasfoto Marc Snoeck
Burgemeester
Stad Halle
 

Wim Dries

Pasfoto Wim Dries
Voorzitter
VVSG
 

Cedric Depuydt

Pasfoto Cedric Depuydt
VVSG
 

Laurent De Meutter

Pasfoto Laurent De Meutter
Directeur Netwerk Relaties
Proximus
Als bruggenbouwer zoek ik steeds de win-win in een samenwerking. Met de Vlaamse steden en Gemeente zoekt Proximus een nauw en pro-actief overleg om de netwerken van de toekomst zo snel mogelijk te kunnen uitrollen, met de minst mogelijke hinder voor de burgers.
 

Rik Missault

Pasfoto Rik Missault
Fiberklaar
 

Gaetan Dewingaerden

Pasfoto Gaetan Dewingaerden
Proximus
 

Filip Smets

Pasfoto Filip Smets
Verantwoordelijke schoolgebouwen
OVSG
Een schoolgebouw is het kloppend hart van de lokale gemeenschap. Het is niet enkel een plek voor onderwijs, maar ook een ontmoetingsplaats voor ouders en verenigingen. Ook andere elementen kunnen een plaats krijgen in of bij het schoolgebouw: sport, cultuur,… Zo realiseert een lokaal bestuur een betere dienstverlening voor zowel de school als de gemeente, en dit voor minder geld.
 
Vanuit deze visie begeleid ik al ruim 20 jaar steden en gemeenten bij het verkrijgen van subsidies voor hun schoolgebouw. Samen met het lokale bestuur gaan we op zoek naar de ideale formule om de droom van gemeente en school in praktijk om te zetten. Binnen de Raad van Bestuur van AGION streef ik als ondervoorzitter naar een beleid dat aansluit op de noden van steden en gemeenten en hun onderwijs.
 
 

Filip Fonteyn

Pasfoto Filip Fonteyn
Stafmedewerker strategie en schoolgebouwen
OVSG
Sinds 1997 ben ik actief in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, sinds 2014 met de focus op de subsidiëring van schoolgebouwen.
 
 

Els Lehouck

Pasfoto Els Lehouck
Woonwinkel Zennevallei
 

Klaas Lombaert

Pasfoto Klaas Lombaert
Business Manager
Matexi
Als Business Manager voor Matexi werk ik voornamelijk op het project 4 Fonteinen in Vilvoorde. Dit is een grote binnenstedelijke ontwikkeling dewelke het stadscentrum van Vilvoorde verder doortrekt tot aan het kanaal Brussel-Willebroek tegenover het park 3 Fonteinen.
 
Zelf ben ik geboren in Brussel en woon ik in de rand rond Brussel, samen met mijn zonen van 15 en 13 jaar oud. Naast hardlopen en golf, geniet ik van een lekker glas wijn en heerlijk eten samen met vrienden en familie.
 
Als professional omschrijf ik me het liefst als een teamplayer en bouwer met focus op resultaat. Het is een passie voor me om de juiste weg tot dit resultaat goed voor te bereiden en vanuit het team te bewandelen.
 
 

Ronny Neckebroeck

Pasfoto Ronny Neckebroeck
Directeur Public en Social Banking Vlaanderen
Belfius
Brede (lokale en internationale) managementervaring in het bankwezen en startups. De voorbije 10 jaar was ik verder actief in financial markets, corporate venturing en actueel binnen public en social banking.
Mijn energie gaat naar het ontwikkelen van oplossingen en het bouwen van teams op een enthousiaste en mensgerichte manier, en dit zowel binnen een organisatie als hand in hand met klanten en partners.   
 
 

Eric Vleminckx

Pasfoto Eric Vleminckx
Head of Public Real Estate
Belfius
Ik vertegenwoordig een afdeling van architecten en ingenieurs die Openbare Besturen ontzorgen in hun (ver)bouwprojecten. Onze afdeling ondersteunt reeds 30 jaar op financieel, administratief, technisch en juridisch vlak het opdrachtgevend bestuur. Meer dan 1200 (ver)bouwprojecten zijn ondertussen opgeleverd en die ervaring delen we graag met onze klanten. 
 
 

Thierry Goset

Pasfoto Thierry Goset
Sales Director
Belfius Auto Lease
55 jaar - 2 zonen (21 en 18j)
31 j in de sector in Belgie en Luxemburg
Hobbies : tennis, ski, fietsen en wandelen
Verlof : bergen ( winter-zomer) en de Provence
 
 

Gitte Adams

Pasfoto Gitte Adams
Lid stuurgroep jeugdraad, lid klankbordgroep
Stad Hoogstraten
Na 8 jaar als lid van de Chiromeisjes van Meer stapte ik met volle goesting in de leidingsploeg. Een avontuur van 5 jaar vol plezier ging van start. Verantwoordelijkheden die ik opnam, waren onder andere verantwoordelijke van 'de kas', maar ook lid van de jeugdraad van Hoogstraten. 
 
5 jaar en een kleine generatiekloof later, besloot ik de leidingsploeg achter mij te laten, maar het verenigingsleven opgeven, dat kon ik niet. Ik engageerde mij voor de stuurgroep van de jeugdraad van Hoogstraten en rolde zo ook in de klankbordgroep 'Hoogstraten herstart'.
 
Wat wil je nog van mij weten? 
Ik ben 25 jaar oud, heb een master TEW met lerarenopleiding en ben werkzaam in de private sector
 

Sara Schroé

Pasfoto Sara Schroé
VVSG
 

Sara Schroé

Pasfoto Sara Schroé
VVSG
 

Jean-Pierre Hollevoet

Pasfoto Jean-Pierre Hollevoet
Directeur Netbeheer
Fluvius
Jean Pierre Hollevoet is Directeur Netbeheer van Fluvius. In die hoedanigheid is hij o.a. verantwoordelijk voor het Beleid, de ontwikkeling en de investeringsplaning van de Energie, telecom en rioleringsnetwerken. De focus hiervoor is hoe zullen de netwerken er uit zien in de toekomst en hoe kunnen we de volledige transitie realiseren.
Zijn hele loopbaan was hij actief in de nutssector.
Zijn roots en ervaring liggen reeds 35jaar in de operationele en strategische activiteiten van de energiebusiness. Jean Pierre Hollevoet heeft zijn opleiding en vorming gehad aan het Denayer Instituut in Mechelen, Insead-CEDEP in Fontainebleau en heeft een MBA behaald aan het EIPM instituut te Geneve-Archamps. 
 
 

Geert Van Aken

Pasfoto Geert Van Aken
Key Account Manager
Ethias
Na mijn rechtenstudies aan de Universiteit Gent ben ik vrij snel bij Ethias (toen nog OMOB) aan de slag gegaan. Ondertussen werk ik er al bijna 27 jaar. Steeds in een commerciële functie ten dienste van de klanten van Ethias. 
 

Katrijn Meert

Pasfoto Katrijn Meert
Gemeente Asse
Gebeten door culturen en sociale cohesie leid ik sinds 2009 in Asse de dienst integratie.
De combinatie van projectwerking met beleidswerk in een snel veranderende samenleving zorgt voor een boeiende en leerrijke uitdaging.
Samen met een sterk netwerk in de Brusselse rand geven we met enthousiasme vorm aan het Asse van vandaag en morgen.
Tijdens de sessie op 27 mei wil ik deelnemers inspireren met een paar projecten die vallen onder de 4de pijler van het inburgeringstraject in Asse.
 
 

Lalynn Wadera

Pasfoto Lalynn Wadera
Stad Leuven
 

Lien Eerdekens

Pasfoto Lien Eerdekens
Coördinator Nieuwkomersbeleid
Stad Leuven
Welkom in Leuven! 
Samen met vele partners bouwen we aan een sterk onthaalbeleid voor anderstalige nieuwkomers.
Dit doen we via een gevarieerd ondersteuningsaanbod, voor diverse doelgroepen, op vele levensdomeinen. 
 
 

Patrick Dellaert

Pasfoto Patrick Dellaert